สุขุมวิท 22

189 ซ. สุขุมวิท 22 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10110
E-mail: info@ruenmallika.com
Tel: 02-663-3211-2 , 084-088-3755

Crystal Design Center

1420/1 ซ. ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) ถ. ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
E-mail: crystal@ruenmallika.com
Tel : 02-102-2084 , 084-088-3736