สัมผัสวัฒนธรรมการกินอย่างไทยในอดีต กับ เปิบมือ ที่เรือนมัลลิการ์ ทั้งสองสาขา ได้แก่ สุขุมวิท 22 และสาขา Crystal Design Center